Hyvä yhteistyötaho, apuanne/ tukeanne tarvitaan!

Saarenkylän Nuorisoseuran taloa kunnostetaan mittavan vesivahingon jäljiltä. Valitettavasti vakuutusyhtiö ei korvaa vahingon kustannuksia. Remontin kokonaiskulujen arvio on yli 100 000 euroa, johon seuran omat varat eivät riitä.

Seuramme talon käyttöaste on korkea. Viikoittain talolla toimii useita harrastusseuroja ja -ryhmiä, kuten Siepakat ry, Napapiirin Seuratanssijat sekä lentopallojoukkueita. Rovaniemen kaupungin liikuntatoimisto ohjaa seniorijumpparyhmiä kolmena päivänä viikossa. Yläkerran pienemmissä tiloissa harjoittelee useita musiikkiryhmiä viikon aikana.  Lisäksi nuorisoseuran talolla järjestetään tansseja, myyjäisiä, messuja, syntymäpäiviä ja häätilaisuuksia. Tiloihimme mahtuu yli tuhat vierasta ruokineen ja juomineen samaan aikaan, joten talo on harvinainen Rovaniemen seudulla.  Tuleva syyskausi on jo myyty loppuun eri tilaisuuksien toimesta.

Remontin kokonaiskustannukset nousevat yli 100 000 euroon, mihin omat varamme eivät riitä. Tarkan taloudenpidon ansiosta olemme kuitenkin pystyneet laittamaan remonttiin useamman kymmenen tuhatta euroa.
Meille on myönnetty rahankeruulupa, mikä mahdollistaa meidän ottaa vastaan niin yritysten kuin yksityistenkin henkilöiden lahjoituksia. Voit tukea nuorisoseuran talomme kunnostusta ja lahjoittaa   omavalintaisen summan oheisella tilisiirrolla.

Tehdään yhdessä mahdolliseksi Saarenkylän nuorisoseurantalon kunnostus!

 

Rahankeräyslupa:                                                       RA/2019/621    myönnetty 25.07.2019

Rahankeräystili:                                                           FI43 5640 8110 0000 62, OKOYFIHH

Rahankeräysluvan saaja:                                           Saarenkylän Nuorisoseura ry (0192869-5)

Rahankeräysluvan myöntäjä:                                   Lapin poliisilaitos

Keräyksen toimeenpanoaika:                                   01.07.2019 – 31.07.2020

Keräyksen toimenpanoalue:                                     Lapin poliisilaitos

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:                      Vesivahingosta aiheutuneiden kulujen kattaminen

 

Saarenkylän nuorisoseura ry.
Pasi Jarkko                                       Risto Petäjäniemi

Pasi Jarkko                                                                   Risto Petäjäniemi
Puheenjohtaja                                                             Varapuheenjohtaja