Rock'n'Swing
-tanssinimitystä käytetään swing- ja rhythm'n'blues -pohjaiseen musiikkiin avoimessa otteessa tanssittavista paritansseista. Suomessa yleisesti tanssittavia rock'n'swing -tansseja ovat mm. Lindy Hop, Boogie Woogie, Jive, Fusku, Rock'n'Roll, Bugg ja Hip Hop Lindy.

Boogie woogie
on Amerikassa 60-luvulla kehittynyt tanssi, jota tanssitaan rock'n'roll ja rockabilly musiikkiin. Tanssin tempo vaihtelee hitaasta erittäin vauhdikkaaseen. Boogie woogien perusaskeleet muodostuvat 6-count- ja 8-count-askelista. Boogie woogielle on tyypillistä, että tanssijat yhdessä tulkitsevat musiikkia vapaasti improvisoiden, mielikuvitus rajana.

Bugg
on ruotsalainen, suhteellisen nuori, käden ali tanssi. Sitä tanssitaan nelijakoiseen, suhteellisen nopeaan musiikkiin. Tanssin perusaskellus on helppo ja sen etuna on monikäyttöisyys, sillä tanssia voi tanssia muuallakin kuin tanssilavoilla. Buggin juuret juontavat 1960–70-luvuille ja tanssin kehitystä nykyiseen muotoonsa on edistänyt mm. ruotsalaisen iskelmämusiikin suosion kasvaminen. Perinteisin tapa on tanssia paikallaan ja pyörien. 1990-luvulla tanssi kehittyi tanssiparin kuvioiden vuorotteluna eteneväksi. 2000-luvulla tanssi on saanut vaikutteita muista swing-tansseista mm. jalkatyöskentelyn varioinnin ja vientitekniikoiden osalta.

Lindy hop
eli jitterbug - on swing-tanssien äiti - se, josta muut rock'n'swing-tanssit ovat myöhemmin kehittyneet. Lindya tanssittiin 1920-luvulla USA:ssa, mutta varsinainen nousukausi sijoittui big bandien ja swing-musiikin kulta-aikaan 1935–40 -luvuille. Lindy hopille on tyypillistä rentous, jammailu ja sen sielu on improvisoinnissa (musiikintulkinta) ja parin välisessä vuoropuhelussa. Lindy Hopia tanssitaan swing musiikkiin kaikilla musiikin nopeuksilla ja siihen kuuluu myös jonkin verran nostoja ja pieniä heittoja, mutta se on ennen kaikkea seuratanssi, jota tanssitaan vapaalla viennillä klubeissa ja tanssisaleilla. Lindy hopin perusaskeleet muodostuvat 6-count- ja 8-count-askelista. Tanssin suosio on voimakkaassa kasvussa varsinkin Pohjoismaissa, Englannissa ja Keski-Euroopassa.

West Coast Swing
eli WCS tai westi on kaikista monipuolisin ja vapain paritanssi, joka sisältää elementtejä mm. jazzista, hiphopista, lindysta, salsasta, bluesista jne. joten kaikesta tanssitaidosta on hyötyä. Westi seuraa kunkin aikakauden musiikin trendejä ja sitä tanssitaan radiohittien tahtiin, näin ollen se sopii mainiosti yökerhoissa tanssittavaksi tanssiksi. Taitojen kehittyessä westi antaa naisille paritansseista eniten vapauksia ja päätäntävaltaa. Tanssia luonnehtii musiikintulkinta ja improvisaatio. West coast swing on tanssina linjakas, se voi olla hidasta, leikkisää, spontaania, seksikästä, hienostunutta. Mahdollisuudet ovat moninaiset. West coast swingissä on lindy hopista ja boogie woogiesta tutut 6-count- ja 8-count-perusaskeleet. Parin välisessä liikkeessä luonteenomaista on kuminauhamainen elastisuus. Kuviot ovat samantyyppisiä kuin lindy hopissa ja boogie woogiessa, ja tietysti kaikissa kuvioissa on west coast swingille ominainen tyylittelynsä.